W książce „Powrót Beethovena” przedstawione zostały różne drogi życiowe małych dzieci, które urodziły się głuche w różnych miejscach na świecie. Autor uzmysławia Czytelnikowi, że w dalszym ciągu wiedza o tych problemach oraz o skutecznych możliwościach ich leczenia nie jest we współczesnym społeczeństwie wystarczająca. Bohaterowie książki zmagają się na co dzień z wieloma przeciwnościami. Pokazane są ich losy – jako początkowo niesłyszących, a następnie dzięki zastosowaniu odpowiedniego leczenia – słyszących młodych ludzi, ich problemy w szkole, środowisku młodzieżowym, sportowym, uniwersyteckim oraz dorosłym. Bohaterowie książki rozwijają swój słuch, mowę, opanowują kolejne języki, kształcą się i doskonalą umiejętności artystyczne – muzyczne i wokalne.

Pokazują wszystkim, że śledzenie ich losów przypomina zmultiplikowany symbolicznie powrót do naszej świadomości wielkiego kompozytora Ludwiga van Beethovena. Pokazane zostały ich kariery zawodowe, jakie zrobili w wielu obszarach życia, w tym jako pełnoprawni artyści np.: muzycy – co w jaskrawy sposób pokazuje, że odzyskanie słuchu dzięki współczesnym możliwościom jest możliwe i ma miejsce w różnych częściach naszego świata. W książce zilustrowany został istotny obszar nauki i medycyny, który jest podstawą najnowszych osiągnięć technologicznych pozwalających nieść pomoc prawie każdemu.

Na tym tle pokazana jest działalność polskiego naukowca, który jako pierwszy w Polsce w 1992 r. przywrócił osobę głuchą do świata dźwięku oraz jako pierwszy w świecie, w 1997 roku, zwrócił uwagę i wdrożył do praktyki klinicznej możliwości zachowania nawet najmniejszych tzw. przedoperacyjnych resztek słuchu lub dobrego słuchu pozwalającego na odbiór najniższych dźwięków, które umożliwiają ograniczone rozumienie potocznej mowy w około 8-15 proc. Od roku 2002 r. przeprowadza pierwsze w świecie operacje, leczenia najtrudniejszych wad słuchu u osób dorosłych, a od 2004 r. – jako pierwszy w świecie – u dzieci z typową częściową głuchotą.

W książce opisany został również fragment działalności Światowego Centrum Słuchu – największej w skali międzynarodowej jednostki, w której od blisko 20 lat wykonywanych jest najwięcej w świecie operacji poprawiających słuch oraz gdzie odbyło się wiele premier światowych i europejskich związanych z pokazem najnowszych możliwości otochirurgii.

W Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach pokazywanych jest – również „na żywo” – najwięcej w świecie operacji poprawiających słuch przy pomocy implantów słuchowych – ponad 1200 operacji dla 4,5 tys. naukowców ze wszystkich kontynentów oraz wiele w ramach globalnej sieci telemedycznej Global Otology – Neurotology Live Surgical Broadcast.

Osiągnięcia bohaterów książki wpisują się w aktualne, rzeczywiste międzynarodowe kontakty naukowe lekarzy i innych specjalistów oraz tragiczne wydarzenia, jakie miały miejsce i dotknęły polskie społeczeństwo. Międzynarodowy charakter wielu zdarzeń oraz różna narodowość bohaterów pokazują, że nauka i medycyna nie zna granic, tak jak nie znamy nadal granic możliwości człowieka, który rodząc się głuchym może być – po zastosowaniu skutecznego leczenia – wspaniałym muzykiem.

To uświadamia nam wszystkim, jak wielkie znaczenie ma muzyka w rozwoju człowieka oraz w jakim stopniu wpływa ona na rozwój współczesnych społeczeństw.

Sfabularyzowane prawdziwe życiorysy przeplatają się z wątkami autobiograficznymi autora oraz wybranymi wspomnieniami Ludwiga van Beethovena.